Centre Martorell d’Exposicions

El Centre Martorell d'Exposicions, antigament conegut com el Museu de Geologia ubicat al parc de la Ciutadella, enriqueix l'oferta cultural del Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Aquest espai rehabilitat, allotja exposicions científiques sobre temàtiques amb fort impacte social relacionades, tant amb la crisi climàtica i de la biodiversitat com amb l'exploració de les fronteres actuals del coneixement.

La història del Museu Martorell es remunta a 1878, quan el naturalista Francesc Martorell i Peña va donar a la ciutat les seves valuoses col·leccions de ciències naturals i arqueologia, acompanyades d'una generosa contribució econòmica per a la construcció d'un museu. L'edifici neoclàssic, inaugurat el 1882 i dissenyat per l'arquitecte Antoni Rovira i Trias, va ser el primer museu públic de Barcelona. Amb el temps, les col·leccions van créixer i es van especialitzar, culminant en la conversió del museu en un referent en geologia el 1924.

El 2010, el Museu de Geologia va tancar les seves portes al públic, però el 2021 va marcar el començament d'un procés integral de rehabilitació. El projecte, respectant la catalogació com a bé d'interès local, ha preservat la configuració original i la volumetria de l'edifici neoclàssic, incorporant alhora un accés addicional des del passeig Picasso, que connecta de manera transparent el parc de la Ciutadella amb el barri del Born.

La rehabilitació d'aquesta joia arquitectònica reafirma el compromís amb la preservació del patrimoni històric, brindant al públic l'oportunitat de gaudir d'aquest espai renovat i reafirmant la importància científica del parc de la Ciutadella en la vida cultural de Barcelona.

També us pot interessar