Què visitar / Patrimoni Cultural Religiós / Culte i Religió. Misses en idiomes
  • Culte i Religió. Misses en idiomes

Culte i Religió. Misses en idiomes

Una ciutat amb milers anys d'història per on han passat diferents pobles i religions. Un gresol de cultures que han enriquit el seu patrimoni arquitectònic, etnològic o gastronòmic. Un pòsit que ajuda a entendre la pluralitat de creences que encara conviuen a Barcelona.

El dret a la llibertat religiosa està reconegut per l'article 18 de la Declaració Universal dels Drets Humans. Barcelona és sensible a la varietat de cultes i creences que hi tenen lloc i les dona a conèixer a través de l'Oficina d'Afers Religiosos (OAR) . Una eina que garanteix el dret a la llibertat religiosa i de consciència o a la pluralitat religiosa, a banda de facilitar la creació d'espais participatius entre les diferents creences i la resta de ciutadans.

Si bé el cristianisme té una presència majoritària a Barcelona, la munió de religions que s'hi practiquen aporta a la ciutat una riquesa espiritual que es veu reflectida en la varietat de pràctiques i cultes que es duen a terme.

Temples tan emblemàtics com la Sagrada Família o Santa Maria del Mar ofereixen misses internacionals oficiades en diferents idiomes. I d'altres esglésies repartides pels diferents barris de la ciutat també fan les celebracions en idiomes com ara l'anglès, l'alemany, el francès, l'ucraïnès, el portuguès-brasiler, el xinès o el tagalo de Filipines.

Del budisme a l'hinduisme, passant pel l'islam, el judaisme o el sikhisme. Creences ben representades a la ciutat i amb comunitats molt actives que enriqueixen el culte religiós de Barcelona.

També us pot interessar