Què visitar / Rutes científiques / Ruta dels Edificis Sostenibles 22@ / Centre Tecnològic Leitat
  • Centre Tecnològic Leitat - Ruta dels Edificis Sostenibles 22@

Centre Tecnològic Leitat

Leitat és un centre tecnològic de Barcelona que té com a objectiu prestar serveis a empreses del sector industrial, afegint-hi valor tecnològic. Centra la seva tasca en la investigació, el desenvolupament i la innovació tecnològica. La seu es troba en un dels edificis sostenibles de Barcelona que recomanem visitar si us interessa la sostenibilitat urbana.

El Centre Tecnològic Leitat col·labora en més de 45 països tot desenvolupant projectes en els àmbits de biotecnologia, salut, energies renovables, química industrial, materials avançats i nous processos de producció. La seva missió és generar coneixement tecnològic i aplicar-lo per crear valor social, mediambiental, econòmic i industrial sostenible a les empreses.

L'estructura del Centre Tecnològic Leitat s'integra perfectament a l'entorn, amb una coberta enjardinada i una plaça pública al centre de l'edifici. Un lloc de trobada on s'hi pot accedir des del carrer a través d'un pas en forma de porxo.

La façana actua com a equilibrador entre les condicions climàtiques exteriors i interiors i és un exemple clar de sostenibilitat urbana. Està coberta d'una estructura envoltant eficient, amb una pel·lícula de nanopartícules que redueixen la contaminació de la ciutat. A més, disposa d'instal·lació fotovoltaica, dipòsit d'aigua de pluja i plafons brise-soleil. El sistema de climatització està connectat a la xarxa DHC (District Heating and Cooling). Això permet subministrar fred i calor de manera eficient a partir de fonts de baix impacte energètic.

Aquest edifici sostenible està ubicat a l'innovador districte 22@ de Barcelona i ha obtingut una certificació energètica A i una certificació ambiental Verda 4 fulles del Green Building Council.

També us pot interessar