• Ca l'Alier - Ruta dels Vestigis Industrials

Ca l'Alier

Ca l'Alier és una antiga fàbrica tèxtil de mitjan s. XIX reconvertida en plataforma d'innovació urbana de Barcelona. Un exemple de recuperació del patrimoni industrial per a nous usos.

Aquest centre d'emprenedoria i innovació tecnològica és la seu de la Fundació Barcelona Institute of Technology Habitat (BIT Habitat). El seu objectiu és potenciar la innovació urbana i la tecnologia smart en diferents àmbits. BIT Habitat aborda nous reptes i demandes dels ciutadans amb un ús ètic, sostenible i responsable de les dades i la tecnologia.

Ca l'Alier és un dels 115 edificis industrials del Poblenou amb protecció patrimonial. La reforma ha respectat el projecte original, tot mantenint-ne la característica xemeneia de 20 metres d'alçada. També s'ha rehabilitat la teulada a dues aigües de teula plana catalana, l'armadura de fusta i els murs de fàbrica de maó.

Avui dia, Ca l'Alier és un edifici intel·ligent que incorpora sensors i dispositius per a una gestió eficient. Utilitza energia solar i fotovoltaica, reutilitza les aigües grises, controla el consum energètic i aprofita l'aigua de la pluja. Aquest referent de l'arquitectura industrial sostenible també incorpora un sistema de recollida pneumàtica de residus, màxim confort acústic a l'interior i climatització connectada a la xarxa DHC (Disctrict Heating and Cooling).

També us pot interessar